тындап багаланыздар!!!!

окитындар: Тока
                  Нурхан

кайрмасын: Аси

трек мында: http://tagai.ifolder.ru/12103083