Озим унататын рэпер Оксимироннын 1 трэгин ягни туындысын ортага лактырайын!
Силтеме http://dump.ru/file/3642046 рахаттанып тындандар!  :D