Курметти комп алдында ериккендер Казакстан Батыс ониринен тагы 1 форум шыкты деп естидик!
Онын барар жолы мынау http://westrap.forum.com.kz ал шерт!
Кирип тиркелип каран!  :D