Актау ж\е Сайгоооннын жигиттеринен куралган топ New.A.R.J. "ооо ару" анимен кабыл алындар!
Силтеме http://ifolder.ru/14208259

Комент калдырайык!